درزگیرهای سیلیکونی

درزگیر سیلیکون Intex UN

شناسه: INTEX NL PLUS-1

موجود است

۱۰۰,۰۰۰ تومان
برند

intex

تعداد

پالت | 2400عدد, تکی, جعبه | 24 عدد

درزگیر سیلیکون نیوترال INTEX NL PLUS

شناسه: INTEX NL PLUS

موجود است

۱۰۵,۰۰۰ تومان
برند

intex

تعداد

پالت | 2400عدد, تکی, جعبه | 24 عدد

درزگیر سیلیکونی اسیدی INTEX HQ

شناسه: INTEX HQ

موجود است

۱۳۰,۰۰۰ تومان
تعداد

پالت | 2400عدد, تکی, جعبه | 24 عدد

برند

intex

درزگیر سیلیکونی فالکون FALCON

شناسه: Silicone FALCON

موجود است

۵۰,۰۰۰ تومان
برند

FALCON

تعداد

پالت | 2400عدد, تکی, جعبه | 24 عدد

درزگیر عمومی سیلیکونی L800

شناسه: L800

موجود است

۷۹,۰۰۰ تومان
تعداد

پالت | 2400عدد, تکی, جعبه | 24 عدد

برند

l800

درزگیر عمومی سیلیکونی SEVEN

شناسه: General.S SEVEN

موجود است

۶۵,۰۰۰ تومان
برند

seven

تعداد

پالت | 2400عدد, تکی, جعبه | 24 عدد

درزگیر عمومی سیلیکونی TP100

شناسه: Silicone TP100

موجود است

۶۵,۰۰۰ تومان
برند

PT100

نوع سفارش :

تک, جعبه‌ای, پالت

رنگ

سفید, بی رنگ, مشکی

درزگیر نیوترال ساسیج +intex NL ساختمانی

شناسه: P.T.K sawage-1-1

موجود است

۲۰۲,۰۰۰ تومان
وزن 0.6 کیلوگرم
برند

P.T.K

تعداد

پالت | 2000تایی, تکی, جعبه | 20تایی