درزگیر سیلیکونی

درزگیر پلی‌اورتان قوطی فلزی P.T.K

شناسه: Neutral P.T.K

موجود است

۱۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد

پالت | 2400عدد, تکی, جعبه | 24 عدد

برند

P.T.K

درزگیر خودرویی لوکسیت | luxit

شناسه: Neutral P.T.K-1

موجود است

۱۱۵,۰۰۰ تومان
تعداد

پالت | 2400عدد, تکی, جعبه | 24 عدد

برند

P.T.K

درزگیر سیلیکون ساختمانی K.S.D

شناسه: KSD silicone car

موجود است

۷۶,۰۰۰ تومان
برند

KSD

تعداد

پالت | 2400عدد, تکی, جعبه | 24 عدد

درزگیر نیوترال سیلیکونی +INTEX NL

شناسه: INTEX NL-1

موجود است

۱۱۰,۰۰۰ تومان
برند

intex

تعداد

پالت | 2400عدد, تکی, جعبه | 24 عدد

درزگیر نیوترال سیلیکونی INTEX NL

شناسه: INTEX NL

موجود است

۱۰۵,۰۰۰ تومان
برند

intex

تعداد

پالت | 2400عدد, تکی, جعبه | 24 عدد